Vi som driver Eljest Finsnickeri heter Helén och Lova. Vi driver snickeriet i Dalsland men har båda ursprung från Västerbotten. “Eljest” betyder annorlunda på Västerbottniska. Helt enkelt ett annorlunda finsnickeri.

Hållbarhet

Med särskild hänsyn till materialval och genom att ta tillvara på restprodukter genomsyras vi av ett hållbarhetstänk.

Nytänkande

Hos oss finns ingen standard. Vi tänker nytt och kan på så sätt möta dina behov.

Jämställdhet

Vi strävar efter en mer jämställd bransch och jobbar aktivt för att minska förtryckande strukturer och sprida kunskap och inspiration till personer som annars inte har tillgång till det här rummet. Läs mer om det på: snickqueeri.se